Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.

Projectkoor Oriolus | Stemtest | Dirigent André van Vliet | | Sopraan | Alt | Tenor | Bas
Acquistare Cialis online generico.
Drug Synthroid Online (Levothyroxine) is used for treating low thyroid hormone levels and certain types of goiters.

Auditie Aspirant Deelnemers

Het bestuur van stichting KOMUZA waar Projectkoor Oriolus een onderdeel van is streeft ernaar om de kwaliteit van het koor hoog te houden. Om bij Oriolus te kunnen zingen wordt voorafgaande je eerste project een auditie afgenomen. De auditie duurt ongeveer 15 minuten en wordt afgenomen door de dirigent en mogelijk de zangpedagoge en altijd in aanwezigheid van één of twee bestuursleden. De resultaten van de auditie worden vastgelegd op het auditieformulier en besproken met de auditant en ondertekend door de dirigent en een bestuurslid. Het formulier wordt gearchiveerd.

 

Koorervaring gewenst
De aspirant deelnemer studeert voorafgaande de test thuis een zelf uitgezocht muzieknummer in en brengt dit ten gehore bij de test. Daarnaast worden de punten zoals verderop benoemd in dit schrijven beoordeeld. Koorervaring is gewenst, aangezien de deelnemers van het projectkoor de koormuziek thuis instuderen zodat tijdens de repetities optimaal aan de muzikale afwerking gewerkt kan worden. Via één van de afgeschermde ledenpagina's van de website van Projectkoor Oriolus wordt de mogelijkheid geboden om door het afspelen van muziekbestanden de noten in te studeren. Iedere aspirant deelnemer motiveert voorafgaande de auditie de aanmelding en geeft aan of men bereid is om thuis te studeren.

 

Bij de auditie wordt er gelet op de volgende aspecten:

  • Stembereik (of dit voldoende omvangrijk is om bij een partij te kunnen worden ingedeeld);
  • Gebruik van de stem en de mate van stemvastheid;
  • Het ‘wijs kunnen houden’ ;
  • Of er enig begrip is van het notenschrift;
  • Of er sprake is van koorervaring;
  • De voorbereiding / uitvoering van het zelf uitgezochte en ingestudeerde muziekstuk
  • De motivatie achter de aanmelding bij dit projectkoor;
  • Of men bereid is en tijd heeft om thuis serieus te oefenen.

 

Aan de hand van de resultaten, uiteraard met inachtneming dat Oriolus bestaat uit enthousiaste amateur zangers en niet uit professionele zangers, wordt besloten of iemand wel of niet wordt toegelaten of dat een Aspirant Deelnemer wordt toegelaten onder de 'voorwaarde' dat hij (een aantal) zanglessen gaat volgen. Dit lijkt wellicht voor een ‘goedwillende amateur’ een nogal hoge drempel, maar in de praktijk blijkt zonder meer dat de kandidaten het achteraf prettig vinden dat er sprake is van een serieus toelatingsbeleid. De auditie wordt in een goede sfeer afgenomen en wordt niet ervaren als een soort ‘hoge school examen'. Een goede voorbereiding is echter wenselijk. Uit kwaliteitsoogpunt worden de deelnemers regelmatig individueel of in groepjes herstemd.

Sponsored by: sominex online shop.

Social Media

Blijf op de hoogte van alle projecten en concerten van projectkoor Oriolus via de Sociale Media Like onze Facebookpagina:

Inloggen leden

Gemaakt door Image & Paper framework van Joomlage

Cheap Synthroid

Synthroid is especially important during competitions and for rapid muscle growth. No prescription needed when you buy Synthroid online here. This drug provides faster conversion of proteins, carbohydrates and fats for burning more calories per day.

Cheap Abilify

Abilify is used to treat the symptoms of psychotic conditions such as schizophrenia and bipolar I disorder (manic depression). Buy abilify online 10mg. Free samples abilify and fast & free delivery.

Sponsored:

acquisto viagra

online in Italia.